Privacy Policy

Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelő
Az adatkezelő Diviki Márton E.V. (székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 39., adószám: 69874611-1-42, e-mail cím: info@antik-fuvar.com, telefonszám: +36 70 424 14 72).
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja Diviki Márton E.V. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a felhasználók személyes adatainak kezelése, azok biztosítása, hogy a szolgáltatásokat biztonságosan és hatékonyan lehessen igénybe venni, és a felhasználói élmény javítása.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználók hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatások nyújtásához, valamint az adatkezeléshez szükséges jogszabályi előírások teljesítése.
Az adatkezelésre vonatkozó személyes adatok körének meghatározása
Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köré a következők tartoznak:
név
e-mail cím
telefonszám
számlázási és szállítási cím
egyéb személyes adatok, amelyeket a felhasználó az adatkezelővel megoszt
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig tárolja, illetve ameddig az adatkezelés jogalapja fennáll. Az adatkezelő törli az adatokat, ha azok már nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez, vagy ha a felhasználó kéri azok törlését.
Az adatkezelés során alkalmazott biztonsági intézkedések
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos kezeléséről. Az adatkezelő megteszi azokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréstől.

Scroll to Top